Aday Adayı Başvuruları

31 Mart seçimleri için belediye eşbaşkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyeliği için aday adayı başvuruları başlamıştır.

Başvurular 20 Kasım-12 Aralık tarihleri arasında alınacaktır. Aday adayları ile görüşmeler ise 10-30 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

BAŞVURULAR AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE ALINACAKTIR:

1- Belediye Eşbaşkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliği için başvurular İl Aday Adayı Başvuru ve Görüşme Komisyonu’na bizzat yapılacaktır.

2- Tüm aday adayları öncelikle formu eksiksiz olarak dolduracak, formda belirtilen belgeleri belediye ve il genel meclisi üyelikleri için İKİŞER NÜSHA, belediye eş başkan adayları için ise ÜÇER NÜSHA olarak hazırlayıp forma ekleyecektir.

3-Eksik başvuru kabul edilmeyecektir.

4-Kadın aday adayı başvuruları, İl Kadın Başvuru ve Görüşme Komisyonu tarafından alınacaktır. İl Kadın Komisyonunun kurulamadığı yerlerde karma komisyon içerisindeki kadınlar tarafından alınacaktır. Görüşmeler de kadınlar tarafından yapılacaktır.

5-Aday Adayı Kabul Komisyonları, aday başvuru dosyalarını yalnızca ekteki kriterler çerçevesinde alacaklardır. Aday adayının kriterlere uygun olmaması nedeniyle başvurusu kabul edilmeyecek ise, neden kabul edilmediği kendisine bildirilerek dosyası iade edilecek ve 3 gün içinde itiraz hakkı olduğu bilgisi verilecektir. Dosyası iade edilen aday adayı, bölge örgütlenme komisyonu sözcülüğüne itirazda bulunabilecektir ve orada verilecek olan karar kesindir. Dosyası iade edilen aday adayının başvuru ücreti en geç 1 (bir) ay içinde kendisine iade edilecektir.

PARTİMİZİN ADAY ADAYI KRİTERLERİ:

a) HDP parti programıyla ve tüm bileşenlerimizle yürüttüğümüz ortaklaşmış mücadelemizle çelişen, bu mücadeleye karşı eylemlerin içinde bulunmuş olanlar ile Parti Tüzük ve ilkelerine aykırı davranışlarda bulunması nedeniyle hakkında ilgili parti yetkili organlarının vermiş olduğu disiplin yaptırımı olan veya disiplin soruşturması devam eden kişiler aday adayı olamaz.

b)Partimizin kadın özgürlük çizgisini ve eşit temsil ilkesini benimsememiş olanlar aday adayı olamazlar.

c)Kadına yönelik şiddet uygulamış olanlar aday adayı olamazlar.

d)Çok eşlilik durumu olanlar aday adayı olamazlar.

e)Aday adayı başvuru ücretleri şöyledir: 

Belediye ve İl Genel Meclis Üyelikleri: 500 TL
Belde belediye eş başkanları için: 1.000 TL
İlçe Belediye eş başkanları için: 2.000 TL
İl Belediye eş başkanları için: 3.000 TL
Büyükşehir Merkez İlçe Belediye eş başkanları için: 4.000 TL
Büyükşehir Belediye eş başkanları için: 5.000 TL

Kadınlar, gençler (18-25 yaş arası), engelliler ve KHK’lılardan başvuru ücretinin alınmayacaktır.

f)Elden ücret kabul edilmeyecek, başvuru ücreti partimizin banka hesabına yatırılacaktır.

ADAY ADAYI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. KİMLİK FOTOKOPİSİ ya da NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ: e-devletten alınabilir

2. ARŞİVLİ ADLİ SİCİL BELGESİNİN ASLI: e-devletten aday adaylığı için alınacak adli sicil belgesi de geçerli olacaktır. Aday adayı olmaya engel mahkumiyeti olanlar KESİNLEŞTİRİLMİŞ MEMNU HAKLARININ İADESİ Belgesinin Aslını da ekleyeceklerdir. Kesinleşmiş her dava için ayrı ayrı belge alınacaktır. Genel merkeze gönderilen dosyada bu belgenin fotokopisi olabilir.)

3. DİPLOMA FOTOKOPİSİ

4. Erkek Aday Adayları için ASKERLİK BELGESİ: (e-devletten de alınabilir) ya da askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge

5. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu: Hesap No: Denizbank Diyarbakır Plaza Şb (Şube Kodu: 2055 Hesap Numarası: 12975049 İBAN-TR860013400001297504900001)

 

Belediye Eş Başkanlığı aday adayı başvuru formu

Belediye Meclis Üyeliği aday adayı başvuru formu

İl Genel Meclisi Üyeliği aday adayı başvuru formu