DİSK heyeti Yeşil Sol Parti Eş Sözcülerini ziyaret etti

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan ve beraberindeki DİSK yöneticileri, Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın’ı ziyaret etti. Ziyarete, Yeşil Sol Parti Batman Milletvekilli Mehmet Rüştü Tiryaki ve MYK üyeleri Sevtap Aktağ ve Mehmet Nuri Özdemir de katıldı.

Vergide Adalet kampanyasıyla ilgili bilgi veren DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, şunları söyledi:

Çalışanlar üzerindeki ağır vergi yükü kaldırılmalıdır

Aslında Türkiye’de emekçilerin, işçilerin, çalışanların, emeklilerin yaşadığı tabloyu anlatmaya gerek yok. Herkes yaşayarak görüyor zaten. Son 2 yıldır Türkiye ekonomisinin içine girdiği bu ekonomik kriz ve bunun yarattığı bölüşüm krizini yaşıyoruz. Çalışanlar açısından olağanüstü bir yoksullaşma var ve alım gücünün düştüğünü görüyoruz. Hocalarımızın bölüşüm krizi olarak ifade ettikleri girdi üretiminden aldığımız pay giderek düşüyor. Bu süreç rastlantısal olarak ortaya çıkmış bir süreç değil. Hükümetin ve kurmayların iş bilmezliği de değil. Ülkeyi 22 yıldır yöneten siyasi iktidarın ekonomik ve siyasi tercihlerinin sonuçlarını yaşıyoruz. Türk Lirasının değersizleştirilmesi ve emeğin ucuzlatılması politikası izlediler ve bunun sonuçlarını yaşıyoruz.

Gelirde adalet olması için vergide de adalet olmalıdır

Çalışanlar açısından müthiş bir yoksullaşma var. Diğer taraftan vergi yüküyle çalışanlar açısından durum daha da ağırlaşıyor. Kaşıkla verdiklerini artık kazanla alıyorlar. Dünyanın en adaletsiz vergi sistemi Türkiye’de! Ücretlerden alınan verginin yüksek olması, vergi dilimlerinin düşük belirlenmesi yoluyla yıl içinde bir üst vergi dilimine girerek ödediğimiz vergiler artıyor. Diğer taraftan ÖTV ve KDV’nin artmasıyla dolaylı vergiler çok ağır bir yük oluyor. Dünyanın hiçbir yerinde dolaylı vergilerin toplanan verginin yüzde 70’ini oluşturması gibi bir durum yok. Bir ülkede dolaylı vergiler ne kadar artıyorsa vergi adaletsizliği de o kadar büyüktür. Gelirde adalete olması için vergide adalet olmasını istiyoruz. Adaletli bir vergi sistemi için mücadele süreci içindeyiz. Az kazanandan az,  çok kazanandan çok vergi alınmalı; karın, rantın vergilendiği adaletli bir vergi sistemi olmalı. Bu mücadele sürecinde biz alanlarda, siz Mecliste ortak mücadele yürütmek dileğimiz. Çalışanlar üzerindeki bu ağır vergi yükü kaldırılmalı ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Sokaktaki mücadele birlikteliği Meclisteki sözümüzle ortaklaşmalı

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın, şunları söyledi: Yeni dönemde alım gücü giderek düşüyor. Muhalefetin dağınıklığı sonucu mücadelede ortak noktalar yaratılamıyor. Biz de muhalefetin bu boşluğunu doldurmak ve bütün muhalefetle ortak bir hat oluşturmaya çalışıyoruz. Mevcut rejim, Kürt siyasetini ve muhalefeti tasfiye etme çalışmalarını sürdürüyor. Bu, aynı zamanda bütün bu mücadelede ortak olan herkesi tasfiye etmeye çalışıyor. Akbelen’deki mücadelede gördük. Sokaktaki mücadele birlikteliğini Meclisteki sözümüzle ortaklaştırırsak toplumsal mücadele büyütülebilir.

Türkiye bir vergi devleti, sermaye çevreleri neredeyse hiç vergi ödemiyor

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, şunları söyledi: Biz de Yeşil Sol Parti olarak hem emek mücadelesinin hem de emeğin daha değerli kılınması için bir politik hat izlemeye çalışıyoruz. İşçi ve emekçi direnişlerinin sesi olmaya çalışıyoruz. Emek mücadelesi, demokrasi mücadelesinden ayrı ele alınamaz. Ekonomik politikalar konusunda hepimiz aynı konumdayız. Emek hareketinin güçlenmesi demokrasi mücadelesini güçlendirecek. Türkiye bir vergi devleti. Bu kaynakların toplanmasında adil olmayan yöntemler ve iktidar eliyle çıkarılan torba yasalarda, sermaye çevrelerinin vergi vermemesinin yolu bulunuyor. Sermaye çevreleri neredeyse hiç vergi vermiyor. Dolaylı vergiler de hepimizin elini ayağını bağlamış durumda. Bu konuda etkili bir mücadele yürüteceğiz.

28 Ağustos 2023