Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Temmuz 2015’ten Aralık 2016’ya kadar olan süreçte Kürt illerindeki insan hakları durumuna ilişkin raporu.
Çeşitli kurumlarca hazırlanan Sur raporlarına buradan ulaşabilirsiniz.
Çeşitli kurumlarca hazırlanan Cizre raporlarına buradan ulaşabilirsiniz.