Çocuk yoksulluğu ve yarattığı çok yönlü şiddet

Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, çocuk yoksulluğunun ve yarattığı çok yönlü şiddetin nedenlerinin açığa çıkarılması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.

TBMM Başkanlığına verilen önergede şu ifadeler yer aldı:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye’de iktisadi alanında yaşanan krizlerden en çok çocuklar etkilenmektedir. Türkiyeli milyonlarca çocuk yoksulluk ve açlık içerisindedir. Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkeleri arasında çocuk yoksulluğunda ilk sıradadır. Türkiye’de bugün her 5 çocuktan biri derin yoksulluk sorunları ile yüzleşmekte, yeterli ve besleyici gıdaya ulaşamamaktadır. TÜİK tarafından yapılan araştırmalar da derinleşen yoksulluğun faturasının çocuklara kesildiğini, çocukların temel besin gıdalarına ulaşamadıklarını açık biçimde ortaya koymaktadır. TÜİK’in son verilerine göre altı aylık ve üstü çocukların yüzde 62,4’ü ekmek veya makarnayı her gün tüketirken,  sadece yüzde 12’si et, tavuk veya balık yiyebilmektedir. Çocuk yoksulluğunun ve yarattığı çok yönlü şiddetin nedenlerinin açığa çıkarılarak çocuk yoksulluğunun son bulması için gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması amacı ile Meclis araştırması açılmasını ve buna dair bir komisyon kurulmasını arz ve teklif ederiz. 

GEREKÇE

Derinleşen ekonomik krizle beraber çocuklar temel besin gıdalarına dahi ulaşamamaktadır. Çocuklar yetersiz beslendikleri için ciddi fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişim sorunlarıyla karşı karşıyadır. TÜİK’in verileri de bu gerçeği doğrulamaktadır.

TÜİK’in 22 Mart günü açıkladığı 2022 yılı Türkiye Çocuk Araştırması'nın sonuçlarına göre Türkiye'de 6 aylık ve daha yukarı yaştaki çocukların yüzde 62,4'ü ekmek veya makarna gibi tahıl içeren yiyecekleri her gün tüketmek zorunda kalmaktadır. Çocukların sadece yüzde 12,7'si her gün et, tavuk veya balık yiyebilmektedir. Yine çocukların yüzde 10,9'u fasulye, nohut, mercimek gibi kuru baklagilleri her gün tüketebilmektedir. Her gün meyve tüketebilen çocukların oranı ise yalnızca yüzde 50,5’dir. Sebze her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı yüzde 33’tür. Peynir ve yoğurt gibi hayvan sütünden yapılan yiyecekleri her gün tükettiği belirtilen 6 aylık ve daha yukarı yaştaki çocukların oranı yalnızca yüzde 57,8’dir.

Gelişimin en hızlı ve en önemli olduğu dönemde yeterli ve dengeli beslenmenin aksaması çocukların hem büyümesi hem gelişmesini olumsuz etkilemektedir. Çocukların yeterli ve dengeli beslenememesi yalnızca bedensel açıdan geri kalmalarına değil, aynı zamanda çocuklarda ciddi ruhsal ve zihinsel gelişim sorunlarının yaşanmasına neden olmaktadır. Nitekim uzmanlar çocukluk çağında yeterli ve dengeli beslenememiş olmasını ilerleyen dönemde beslenme bozukluğu, gelişme geriliği gibi farklı psikososyal özelliklerin gelişememesi şeklinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği konusunda uyarmaktadır. Yine, yeterli protein alamayan çocuklarda malnütrisyon gibi protein ve enerji bozukluğunun yanı sıra bodurluğun da meydana gelebileceğini belirtmektedir. Ayrıca yine beslenme sorunları çocuklarda obezitenin gelişimine sebep olmaktadır.

Öte taraftan yoksulluk çocukların gelişiminde önemli bir etken olan sanatsal etkinliklere dâhil olmalarının önünde ciddi bir sorun oluşturmaktadır. TÜİK’in son verilerine göre aileler maddi olarak çocukların etkinliklere katılmasını karşılayamadığını ve çocukların bundan ciddi biçimde mahrum olduğunu ortaya koymaktadır. Buna göre, son 12 ayda sinema veya tiyatroya gittiği belirtilen 6- 17 yaş grubundaki çocukların oranı yalnıca yüzde 39,1’dir. Yine son 1 yılda sinema veya tiyatroya gitmediği belirtilen 6- 17 yaş grubundaki çocukların oranı yüzde 40,1’tır.

Çocuk yoksulluğunun en yakıcı sonuçlarından biri ise çocukların işçileştirilmesidir. Çocuk işçiliği ise çocuğun çocukluğunu yaşamasına engel olan fiziksel, bilişsel ve ruhsal olarak sağlıklı gelişimini ciddi biçimde zedelemektedir.

Derinleşen yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkilerinin ortaya çıkarılması, çocukların yeterli ve dengeli beslenmesinin koşullarının devlet tarafından yaratılması, çocuk yoksulluğu ile etkin mücadele için gerekli politikaların ivedilikle hayata geçirilmesi amacıyla bir Meclis araştırma komisyonunun kurulması elzemdir.

23 Mart 2023