Bütün avukatların 5 Nisan Avukatlar Gününü kutluyoruz

Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımızın açıklaması:

Avukatların, mesleklerine yönelik ağır baskılar karşısında, adliyelerde, sokaklarda ve hapishanelerde, meslek onurlarını ve adil yargılamanın en temel unsurlarından olan savunma hakkını savunmak için verdikleri mücadeleyi selamlıyoruz. 

Evrensel hukuk ilkelerinin, yüzyıllarca verilen mücadele sonucu elde edilen kazanımların, ‘’Darbe mekaniğinin’’ çarkları arasında ezildiği, Anayasal hak ve özgürlüklerin neredeyse tümden askıya alındığı, ikili hukuk sistemiyle tüm muhaliflere düşman hukukunun uygulandığı, uluslararası sözleşmelerin gece yarısı kararnameleriyle yürürlükten kaldırıldığı, Anayasa Mahkemesi’nin kapatılmasının dile getirildiği bir dönemde, hak ve özgürlüklerin teminatı olan avukatlar da hukuk dışı yöntemlerle baskı altına alınmaktadır. 

AKP iktidarı döneminde, şimdiye kadar hiç olmadığı kadar itibarsızlaştırılan, hedef haline getirilen avukatlar, adliyede, gözaltı merkezlerinde, cezaevlerinde ve mesleklerini icra ettikleri her alanda, bir taraftan tüm zor aygıtlarıyla iktidarın geliştirdiği saldırılara karşı direnirken öte taraftan İktidarın dilinden, söyleminden ve eyleminden cesaret alan sivil güruhların saldırısına uğramakta, darp edilmekte, katledilmektedir. Fiziki ve psikolojik saldırılar ile birlikte siyasi iktidarın basiretsiz politikaları sonucu yoksullaştırılan avukatlar intihara sürüklenmektedir.  

Elbette avukatlar bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da hukuk düzeninin iktidarın dilediği şekilde dizayn edilmesine izin vermeyecektir. HDP Hukuk Komisyonu olarak bizlerde, siyasal, toplumsal ve ekonomik tüm sorunların çözümünün en temel unsurlardan biri olan Hukuk Devleti ilkesinin, adil ve bağımsız bir yargı sisteminin önceliğimiz olduğu bilinciyle, meslektaşlarımızla birlikte adaletsizliklere ve hukuksuzluklara karşı direnmeye devam edeceğiz. Bu mücadele azmi ve dayanışma ruhu ile tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyoruz. 

Ümit Dede
HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı
5 Nisan 2021