Katalan halkı ile dayanışma içindeyiz

Katalonya Özerk Bölgesi Meclisi’nin aldığı referandum kararı doğrultusunda 1 Ekim 2017’de gerçekleştirilecek olan “Bağımsızlık Referandumu”, İspanyol Hükümeti’nin baskısıyla engellenmeye çalışılmaktadır. Halkın oy verme ve tercih yapma hakkı tehlike altındadır.

Önce, referandumu destekleyen Katalonya’daki 712 belediye başkanı, haklarında soruşturma açılarak ifadeye çağrılmış; ardından matbaalar basılarak referandumda kullanılacak oy zarflarına, oy sandıklarına ve bilgilendirme broşürlerine el konulmuştur. Gazetelere baskınlar yapılarak, konuyla ilgili haber yapmaları engellenmiş, internet siteleri kapatılmıştır. 

Katalonya Hükümeti’nin anayasal bütçe payına merkezi hükümet tarafından el konulması yetmemiş; İspanyol jandarması, Rajoy Hükümeti’nin talimatları doğrultusunda, Katalonya Hükümeti’nin binalarına baskın yaparak 14 kamu görevlisini gözaltına almıştır. Katalan sol partisi CUP binası da basılan yerler arasındadır. 

Halkların Demokratik Partisi olarak, Katalan halkının kendi kaderini tayin etme hakkının yanındayız. Halkın tercihlerini ifade etmesinin zor yoluyla engellenmesi asla kabul edilemez. Referandumu engellemek bahanesiyle, Katalonya Özerk Bölgesi’nin anayasal hakları askıya alınamaz.

Katalan halkı, Katalonya Özerk Meclisi ve hükümeti ve baskıya uğrayan siyasi partiler ile dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Rajoy Hükümeti’ni, Katalan halkının seçme hakkına saygılı olmaya, Katalan Özerk Bölgesi otoritelerine karşı giriştiği baskıya son vermeye çağırıyoruz.

Halkların Demokratik Partisi
Merkez Yürütme Kurulu
22 Eylül 2017