Engelsiz bir yaşam mümkündür

Engellilerin sosyal yaşama dahil olması ve temel yurttaşlık haklarından yararlanabilmeleri için 10-16 Mayıs haftasında konunun gündeme taşınması önemlidir. Her günü bir engel grubuna verilmiş olan Engelliler Haftası'nı selamlıyoruz. Engelliliğin azaltılması amacıyla 3 Aralık 2018’de başlattığımız bir girişimle HDP yöneticilerinin, belediyelerinin ve üyelerinin farkındalığını arttırma çabamız derinleşerek devam ediyor.

Ancak engellilik sorunu çok büyük boyutlarda devam etmektedir. TÜİK verilerine göre, Türkiye’de nüfusun yüzde 12’si engellidir. Bu oran, erkeklerde yüzde 11, kadınlarda ise yüzde 13.5’tur. Türkiye’de tüm engel gruplarının pek çok sorunu bulunuyor. Yıllardır sorunlarına yeterli çözüm üretilmeyen bu toplum kesimi için yaşam giderek çekilmez bir hal alıyor. Engellileri anlama zorluğu içinde olan bir yaklaşım nedeniyle, engelliler bir bakıma kendi “kaderlerine” terk edilmiş durumdadır: Bu kapsamda;

 • BM Engelli Hakları Sözleşmesinin imzalanmış ve onaylanmış olmasının tüm gerekleri yerine getirilmelidir. 
 • Her kurumun, neredeyse her işlem için, yeni sağlık kurulu raporu talep etmesinin ve engellilere rapor çıkartma eziyeti çektirilmesinin önüne geçilmelidir. SGK ve Maliye Bakanlığı eliyle “kontrol muayenesi” adı altında engellilerden durmaksızın yeni rapor talep etme eziyetine son verilmelidir. 
 • Sağlık Kurulu raporları ücretsiz olmalıdır.
 • Kamudaki boş kadroların doldurulması için yapılan EKPSS ile ilgili aksaklıklar derhal giderilmeli ve 30 bin açık kadro bir an evvel doldurulmalıdır. Kotalarını doldurmayan kamu kurumlarının yöneticilerine yaptırım uygulanmalıdır.
 • Engellilerin Avrupa standartlarında sürücü belgesi alabilmesi için bu alandaki engeller kaldırılmalıdır.
 • Tüm toplu taşıma araçları, duraklar ve kaldırımlar tüm engel gruplarının kullanımına uygun standartlarda yapılmalı, yol ve yapı mimarisi engellilerin ihtiyaçlarına uygun düzenlenmeli, erişilebilir yapılmayan hiçbir binaya, iş yerine, yol ve kaldırıma izin verilmemelidir.
 • Halen toplu taşıma araçlarında kullanılan rampa sistemi uygulamasından vazgeçilmeli, onun yerine hiç kimsenin yardımı olmaksızın araca binip inmeyi sağlayacak otomatik lift sistemine geçilmelidir.
 • Engellilerin tek bir kartla her yerde toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmaları sağlanmalıdır.
 • Engellilerin yaşadıkları yere en yakın okullarda eğitim görebilmelerinin önünde hiçbir engel bırakılmamalı, bu konuda TCK’de ayrımcılık suçunu düzenleyen madde ve idari mevzuat işletilmelidir.
 • Kreşten başlayarak eğitim yaşamı boyunca çocuklar ve gençlerimize ayrımcılığa karşı mücadeleyi içeren etik dersleri verilmeli; engelliye bakış açısının değiştirilmesi amacıyla yetişkinlere ‘engellilik seminerleri’ düzenlenmeli ve bu alanda faaliyet yürüten sivil toplum örgütleri desteklenmelidir.
 • İstisnasız tüm kreşlerde ve anaokullarında engelli çocuklar için kontenjan zorunlu hale getirilmelidir.
 • Ücretsiz Engelli Bakım ve Destek Evleri açılmalıdır. 
 • Özel eğitim, rehabilitasyon ve fizik tedavi konusunda herkesi kapsayan ve hizmete kolay erişimi sağlayan düzenlemeler yapılmalıdır.
 • ALO 183’ün tüm engel gruplarına yönelik etkin hizmet sunumu sağlanmalıdır.
 • Evde Bakım Aylığı için hane gelir kriteri şartı kaldırılmalıdır. Ayrıca engellilerin ve ailelerinin bu tür aylıklara/hizmetlere saygın ve kolay şekilde erişebilmeleri sağlanmalıdır. 
 • Yerel yönetimlerde engelli birimleri kurulmalı ve önemli yetkilerle donatılması sağlanmalıdır. Yeterli sayıda işaret dili tercümanı istihdamı zorunlu olmalıdır.
 • Engellilerin kullandığı tekerlekli sandalye, işitme cihazı, engelli puseti, protez/ortez vb. tüm ihtiyaçları Avrupa standartlarında karşılanmalıdır. SGK’nın bu konuda yaptığı ödemeler arttırılmalıdır. 
 • Bir kamu hizmeti olarak, kimsesi olmayan, çalışamayacak ve bakıma muhtaç durumda olan engelliler için bakım evleri açılmalı ve engellilerin huzurlu yaşam sürdürmeleri sağlanmalıdır.
 • Yerel yönetimlerin bütçesinden engellilere katkı ve destek için fon ayrılmalı; belediye sınırları içerisinde yaşayan engellilere, maliyeti oranında engelliye uygun konut yapılmalıdır. 
 • Engellilerden sosyal güvencesi olmayanlara, kamu hizmeti olarak kendi yerelinde korumalı iş atölyeleri açılmalıdır. 
 • Başta tıbbi olmak üzere sosyal ve mesleki içerikli ücretsiz hizmet veren rehabilitasyon merkezleri açılmalı; vasıfsız engellilerin meslek alanında eğitimleri için kurslar açılmalı ve desteklenmelidir.
 • Erişilebilirlik mevzuatı artık ertelenmeden uygulanmalıdır. Başta kamu kurumları olmak üzere uymayanlar yaptırıma tabi tutulmalıdır.

Engellilerin, hayatın her alanına katılarak var olabilmelerini sağlayan demokratik bir dünya kurmak hepimizin borcu ve görevidir. Biz HDP olarak bu görevi daha büyük bir sorumlulukla üstleneceğiz.

Aysel Güzel
HDP MYK üyesi ve Engelliler Komisyonu Sözcüsü
10 Mayıs 2019