Adalet peşinde 5 yıl: Soma katliamını unutmadık

Bundan 5 yıl önce, 13 Mayıs 2014’te Soma’daki maden faciasında tarihin en büyük işçi katliamlarından biri yaşanmış, 301 maden işçisi yaşamını yitirmişti. Bir kez daha Soma katliamında yaşamını yitiren maden işçilerini saygıyla anıyor, ailelerine sabırlar diliyoruz.

Soma maden katliamı o gün meydana gelen bir facia değildir. Uzun yıllar, uygulanan neoliberal politikalar ile ‘az maliyet-çok kar, az zaman çok iş’ mantığına dayanan kapitalist üretim koşullarının kaçınılmaz bir sonucudur. 

301 madencinin ölümüne yol açan facianın nedeni, uygulanan özelleştirme, taşeronlaştırma, rödovans (kiralama), örgütsüzleştirme, sendikasızlaştırma, kölece çalıştırma sistemidir. Kamu madenciliğinin yok edilmesi ve kamu kurumlarında uzun yıllar sonucu elde edilmiş olan madencilik bilgi ve birikiminin dağıtılması, meslek örgütlerinin uyarılarının dikkate alınmamasıdır.

Ne yazık ki, aradan geçen 5 yıla rağmen iş cinayetlerine son verecek hiçbir önlem alınmadı. 5 yıl boyunca ne adalet peşinde koşan ailelerin acılarını dindirecek bir yargılama, ne de cezalandırma yapıldı. Daha kötüsü facianın yaşandığı Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin sahibi ve katliamın bir numaralı sorumlusu Can Gürkan, ödül gibi bir cezanın ardından tahliye edildi. Tahliyeyle de yetinilmedi, maden ocağı işletmesini yasaklayan yargı kararı kaldırıldı ve yeniden maden işletmesinin önü açıldı.

Ne yazık ki, katliamdan sorumlu Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin sahipleri aramızdalar ve hala madencilik yapmaya devam ediyorlar. Bu kabul edilemez. Soma davası yeniden açılmalı, katliamının sorumluları yeniden yargılanmalı, maden işletme yetkileri iptal edilmelidir.

Tarih, iş cinayetlerine göz yumarak patronlara kol kanat geren AKP iktidarını, acıları paylaşmak için gidenleri Soma’ya sokmayanları, gösterileri yasaklayanları, acılı maden işçilerinin üzerine polis ve jandarmayı salanları, halkın önünde işçileri tekmeleyenleri, sorumlu kamu görevlilerinin yargılanmasını önleyenleri unutmayacaktır.

Kârını çoğaltmak ve sermayesini büyütmekten başka bir amacı olmayan patronlara karşı etkili ve caydırıcı önlemler alınmadığı, iş cinayetlerine davetiye çıkaran kölece çalışma koşulları değişmediği sürece iş cinayetleri devam edecektir. Nitekim Soma maden katliamı son olmadığı gibi facianın ardından binlerce işçi daha iş cinayetlerin yaşamını yitirmiştir.

Madenlerde iş cinayetlerini önlemenin ön koşulu rödovans uygulamasına son verilmesi, madenlerin kar amacı güdülmeden devlet eliyle işletilmesidir. Gerekli denetim ve kontrolleri yapacak kurullar oluşturulmadan, denetimler yapılmadan üretim yapılmamalıdır. Mutlaka iş yasası, sendikalar yasası, toplu sözleşme ve grev yasası dahil, hak temelli yeni bir çalışma düzeni kuracak yapısal düzenlemeler yapılmalıdır.

HDP, bu düzenlemelerin yanı sıra artık işçileri yerin yedi kat altında kölece çalışmaya mahkum eden bu koşulları değiştirecek, yer üstünde insanca çalışabilecekleri yeni iş imkânları yaratacak, diğer yandan büyük ekolojik felaketlere yol açtığı kanıtlanmış başta kömür olmak üzere fosil yakıtlarla enerji üretimine son verecektir. HDP, iklim krizine karşı da bu temelde, emeğin ve doğanın özgürlüğü için mücadelenin yürütücüsü olacaktır. 

Ali Ürküt – STK ve Siyasi Partilerle İlişkilerden ve Emek Alanından Sorumlu 
Eş Genel Başkan Yardımcısı
13 Mayıs 2019