Açıklanan ekonomi paketi yandaş kurtarma paketidir, krizi çözemez

Açıklanan ekonomi paketi yandaş kurtarma paketidir, krizi çözemez

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, açıklandığı gün itibariyle geçerliliğini yitiren Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında "Yapısal Dönüşüm Adımları" paketini açıkladı. 24 Haziran sonrasında periyodik olarak açıklanan ve günden güne derinleşen ekonomik krize bir çözüm sunamayan bu paketler emekçilerin ve yoksulların yaşam koşullarını daha olumsuz etkileyecektir. 

AKP son olarak, yıllardır peşinde olduğu "işçilerin kıdem tazminatı hakkını" gasp etmeyi krize yönelik bir paket olarak açıklamıştır. Emekçilerin kazanımlarının gasp edildiği bir sistem olan bireysel emeklilik sistemi kamusal emekliliğin tasfiyesi şeklinde uygulanmak istenmektedir. AKP'nin önceliği yoksulların yaşam ve emekçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi değil, sigorta ve sermaye şirketlerinin bekasıdır. Ulusal kredi derecelendirme şirketi kurulması planı da dâhil bugün açıklanan paket bir bütün olarak "yandaş kurtarma paketidir." Bu paket halkın daha fazla yoksullaşması, işsizliğin artması, geçim sorununun ağırlaşması demektir.

Seçim sürecinde bütçe disiplinsizliği adı altında yapılanlar hatırlandığında AKP'nin bütçesinin, kamusal bir bütçe olmadığı bir partinin hizmetinde olan bir bütçe olduğu ortadadır. Vergi ve gelir adaletsizliğinin AKP döneminde derinleştirildiği bilinmesine rağmen "vergiyi yaymak" adı altında halkın vergi yükü arttırılacaktır. Süregelen vergi adaletsizliği artmaya devam edecektir.

Bugün açıklanan paketin bir başlığı da bizzat AKP politikalarıyla tasfiye edilen tarım alanıdır. Tarım alanını uluslararası sermayeye açan AKP politikaları "Sera A.Ş" adı altında kamusal tarımın tamamen tasfiyesini hedeflemektedir. Çiftçiliği tasfiye eden ve maliyetlerde radikal artışa neden olan AKP iktidarı ülkedeki tarım ve gıda krizinin ana nedenidir.

OHAL ve son yerel seçim sürecinde Anayasayı askıya alan, her türlü hukuksuzluğu halka dayatan emek karşıtı AKP'nin yargı reformu, hukukun üstünlüğü ve kanuni idare gibi tanımlamalar kullanması sadece tutarsız ve ikiyüzlü siyasetinin uzantısı değil aynı zamanda yaşanan ekonomik krizi örtme girişimidir. 

AKP'nin açıkladığı paketler ekonomik krizi derinleştirmekten başka bir sonuç üretmiyor. AKP iktidarı ekonomiyi ve ekonomik krizin yansımalarını yönetebilecek yeteneğe sahip olmadığını tekrar kanıtlamıştır. Her geçen gün derinleşen ekonomik kriz AKP'nin açıkladığı "sözde reform paketleri" ile değil; emekten yana, hakça vergi ve dağıtım politikalarına sahip bir anlayışla işsizlik ve yoksulluğu bitirecek bir Ekonomik Rönesans ile çözülebilir. Ekonomik krizi bitirecek rönesansın AKP iktidarı eliyle gerçekleşmesi de mümkün değildir. Sosyal bir ekonomi programı olmayan AKP iktidarının topluma sunacağı yararlı bir uygulama programı yoktur. Art arda açıklanan paketler ise çok söz söyleyip anlamlı tek bir çözümü öne sürememektir.

Günay Kubilay
Emek, Ekonomi, Tarım ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı
10 Nisan 2019