Komisyonlar

Basın, Yayın ve Propaganda Komisyonu 
Çalışma Yaşamı, Emek ve Sendikalarla İlişkiler Komisyonu 
Demokratik Kitle Örgütleri ve Siyasi Partilerle İlişkiler Komisyonu 
Dış İlişkiler Komisyonu 
Eğitim Komisyonu  
Ekoloji Komisyonu
Ekonomi Komisyonu 
Genişleme Komisyonu 
Göçmenler ve Mülteciler Komisyonu 
Halklar ve İnançlar Komisyonu  
Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu 
Mali Komisyon 
Örgütlenme Komisyonu 
Seçim İşleri Komisyonu