Uca: OHAL'in ilan edilmesinden bu yana basın açıklamalarına katıldıkları için kaç yurttaşa para cezası verildi?

OHAL'in ilan edildi 21 Temmuz 2016 tarihinden sonra basın açıklamalarına katılan çok sayıda yurttaşa para cezası verildi. Konuya ilişkin Diyarbakır Milletvekilimiz Feleknas Uca'nın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu ifadelere yer verildi:

21 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL)’den sonra, demokratik anayasal düzene dolayısıyla temel hak ve özgürlüklere aykırı birçok anti-demokratik ve hukuksuz uygulama meydana gelmiştir. Bu uygulamalar OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelere dayandırılmaktadır. Bu hukuksuz uygulamaların başında, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlal edilerek basın açıklamalarının engellenmesi, bu açıklamalara katılanların gözaltına alınması ve/veya bu kişilere para cezası verilmesi gelmektedir. OHAL ilan edildikten sonraiçerisinde çok sayıda sivil toplum ve siyasi parti üyesinin de bulunduğu yüzlerce yurttaşa basın açıklamasına katılarak “Kabahatler Kanununa Muhalefet” ettiği gerekçesiyle para cezası verilmiştir.

Anayasa’nın 34. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı bireylerin ortak fikirlerini birlikte savunmak ve başkalarına duyurmak için bir araya gelebilme imkânını korumayı amaçlamaktadır. Bu hak, aynı zamanda, Anayasa’nın 25. ve 26. maddelerinde düzenlenen ifade özgürlüğünün özel bir biçimidir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkıçoğulcu demokrasilerin gelişmesinde elzem olan farklı düşüncelerin ortaya çıkması, korunması ve yayılmasını güvence altına almaktadır.

Bu bağlamda:

1. OHAL’in ilan edildiği 21 Temmuz tarihinden bugüne kadar basına açıklamasına katıldığı ve “Kabahatler Kanununa Muhalefet” ettiği gerekçesiyle kaç kişiye para cezası verilmiştir? Bu kişilerin kaçı sivil toplum örgütü ve/veya siyasi parti üyesidir?

2. OHAL ilanından bugüne kadar “Kabahatler Kanununa Muhalefet” ettiği gerekçesiyle para cezası verilen kaç kişi bu karara itiraz etmiştir? Kaç kişinin itirazı kabul edilmiştir?

3. OHAL ilanından sonra “Kabahatler Kanununa Muhalefet” ettiği gerekçesiyle para cezası verilen kişilerin katıldığı basın açıklamalarının kentlere göre dağılımı nedir?

4. OHAL ilanından sonra basın açıklamalarına katılan yurttaşlara verilen para cezasının genel miktarı ne kadardır?

9 Ağustos 2017