KHK ile kapatılan medya kuruluşlarının ekipman, demirbaş, yayın lisansı ve bürolarıyla birlikte satışa çıkarılmasına ilişkin önergemiz

Diyarbakır Milletvekilimiz Sibel Yiğitalp'ın KHK ile kapatılan medya kuruluşlarının ekipman, demirbaş, yayın lisansı ve bürolarıyla birlikte satışa çıkarılmasını Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesi:

OHAL kapsamında çıkartılan KHK kararlarıyla kapatıldıktan sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen ve hiçbir hukuki haktan yararlandırılmayan medya kuruluşlarının satışa çıkarılması ile ilgili ilan TMSF’nin internet sitesinde yayınlanmıştır. Yapılan duyuruya göre, 22 medya kuruluşu tüm ekipmanları, demirbaşları, yayın lisansları ve bürolarıyla birlikte 15 Eylül, 29 Eylül ve 5 Ekim 2017 tarihlerinde ihale yoluyla satışa çıkartılacaktır.

Bu bağlamda;

1) Bu yayın kuruluşları ile ilgili yargı ve itiraz süreçleri devam ederken satış kararı alınması hangi yasal gerekçeye dayanmaktadır?

2) Bu basın kuruluşları bazı firmalarla abonelik usulüyle çalışmaktayken, kullandıkları ekipmanlar kendilerine ait değilken nasıl satışa çıkarılmıştır?

3) TMSF’nin satış kararı ileride kamuoyunu zarara uğratacak bir uygulama değil midir?

4) İdare hukukuna göre bir medya kuruluşunu kapatma yetkisi hangi kuruma aittir?

12 Eylül 2017