Ayhan Bilgen'in Hz. Ali'nin doğum gününe ilişkin mesajı

Eş Genel Başkan Yardımcımız ve Kars Milletvekilimiz Ayhan Bilgen'in Hazreti Ali'nin doğum günü vesilesiyle cezaevinden gönderdiği mesajı:

Uzun bir aradan sonra Hz. Ali’nin doğum gününün resmi olmasa da devlet yetkililerinin katılacağı bir törenle anılması önemlidir. Ancak birçok isim gibi Hz. Ali’yi de anmaktan çok anlamaya ihtiyacımız olduğu açıktır. Nitekim Hz. Ali’yi gönüllerde kahramanlaştıran onun yaşadığı dönemde karşı karşıya kaldığı ihtilaflara yönelik tutum ve sözleridir.

14 asırdır güncelliğini koruyan bu uyarıları bugüne taşımak ve “aramızda olsaydı ne der ve ne yapma çağrısında bulunurdu” sorusunu samimiyetle cevaplamak, O’nun doğum gününde hepimizin birinci görevidir.

Hz. Ali’nin sözlerinden derlediğim bu mektubu tüm kamuoyunun dikkatine sunuyorum:

“Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.”

“ Zulüm; ayakların kaymasına, nimetin yok olmasına, milletlerin helakına neden olur.”

“Haksızlık önünde eğilmeyiniz, hakkınızla beraber onurunuzu da kaybedersiniz.”

“Birinin yaptığı haksızlığa rıza gösteren de suçludur.”

“ Makamın benim nazarımda keçi sümüğü kadar değeri yoktur.”

“Dinini dünyalık elde etmek için satan kimsenin, dinden nasibi elde ettiği dünyalık kadardır.”

“Dünyada hiçbir şeye minnet etme, özgürlüğünü ancak bu şekilde koruyabilirsin.”

“Sabır, hedefe ulaşmanın anahtarıdır, direnişin sonu zaferdir. Haklı olduğun zaman kimseye boyun eğmeyeceksin.”

“Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz.”

“Dinin esası emaneti ehline vermek ve söz verdiği konularda sözünde durmaktır.”

Ayhan BİLGEN
Kars Milletvekili
Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi