Suriyeli mültecilere yönelik linç girişimleri hükümetin politikalarından kaynaklanıyor

Sakarya’nın Hendek ilçesinde Suriyeli bir işçi ile ustası arasında başlayan tartışmanın ilçe genelinde Suriyelilere yönelik bir linç operasyonuna dönüşmesine ve Suriyelilerin yeniden sürgün edilmelerine sebep olan idari ve siyasi sorumluları en sert biçimde kınıyoruz. 

Türkiye’ye sığınan 3 milyon Suriyelinin yaşam koşullarının kötüleşmesi, karşılaştıkları ayrımcılık ve nefretin derinleşmesi ve bu krize sebep olan siyasi ve idari sorumluların halen duyarsızlığını koruması linç vakaların olağanlaşmasına neden olmaktadır. 

Daha önce Urfa, Antep, Konya, Denizli, Maraş ve İstanbul’da Suriyeli sığınmacılara yönelik gerçekleştirilen linç olaylarına dün Sakarya’nın Hendek İlçesi eklendi. Sebebi ne olursa olsun etnik, dinsel, cinsiyet kimliğine dayalı nefret söylemleriyle hızla gelişen ve kontrolsüzce kitlesel linç eylemlerine dönüşen bu olaylar karşısında hiçbir demokratik kurum sessiz kalmamalıdır. Bu tür şiddet olaylarına yönelik güçlü tepki vermek son derece önemlidir. 

Hem Türkiye hem de Suriye’nin Müslüman halkları için kutsal olan Ramazan ayında barışın, hoşgörünün, adaletin ve vicdanın hâkim olması gerekirken, nefret ve şiddetin kitleselleşmesinde AKP iktidarının rolü büyüktür.

AKP iktidarını, Suriyeli sığınmacıların giderek kötüleşen koşullarını düzeltmeye, sömürülmelerine neden olan güvencesizliğe karşı gerekli yasal ve idari önlemleri almaya ve mültecilere yönelik uluslararası yasaları tanımaya çağırıyoruz. Aksi halde daha da derinleşecek toplumsal krizin ve kronikleşen ırkçılığın tüm ülkeye sirayet etmesi kaçınılmazdır. 

Halkların Demokratik Partisi olarak, halklarımızı linç olaylarına karşı duyarlı olmaya ve AKP iktidarını Suriyeli mülteciler özelinde ırkçılığı körükleyen bir politikadan uzak durmaya çağırıyoruz.  

Gülsüm Ağaoğlu
Halkların Demokratik Partisi
Göçmen ve Mülteci Komisyonu’ndan sorumlu MYK Üyesi 
16 Haziran 2017