İşsizlik ve iktisadi adaletsizlik artıyor

Her ay TÜİK tarafından açıklanan işsizlik rakamları düzenli olarak artmaktadır. Geçen yılın aynı dönemine göre orta büyüklükteki bir kent nüfusu kadar artmış olan işsiz sayısı, yaklaşık yüzde 13 gibi çok yüksek bir oranda seyretmektedir. Geniş tanımlı işsizlik oranı olarak nitelediğimiz, iş aramayıp da çalışmaya hazır olanlar da eklendiğinde, oran yüzde 19’u aşmaktadır. Diğer taraftan ortalama işsizlik oranının çok üzerinde bir kadın ve genç işsizlik oranı söz konudur.

Türkiye’nin istihdam sorunu AKP hükümetleri döneminde derinleşmiştir. Bugüne kadar Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarına çözüm üretemeyen AKP, ülkenin kaynaklarını sürekli olarak kendi siyasi geleceğine odaklı kullanmıştır. İstihdam sorununun ve bunun en önemli göstergesi olan işsizliğin bu düzeylere ulaşması AKP’nin çarpık ekonomi politika anlayışının bir sonucudur.

İşsizlik rakamları sadece bir iktisadi oran değildir, toplumsal adaletsizliğin en önemli göstergelerinden biridir. Türkiye ekonomisi dünyadaki en adaletsiz ekonomiler arasındadır. Gelir ve servet dağılımındaki adaletsizliğin boyutu son 15 yılda vahim bir biçimde artmıştır. Bunun en önemli nedeni, sermayenin tüm taleplerini karşılayan, inşaat sektörü ağırlıklı bir kaynak kullanımı ile siyaseti finanse eden, yolsuzlukları normalleştiren, sosyal hakları budayarak toplumu düşük düzeyde yardımlarla yaşamaya muhtaç eden AKP’dir.

Türkiye emekçileri bu politikaların toplumsal maliyetine katlanmaktadır. İşsizlik kadar güvencesiz ve güvenliksiz çalışma koşulları da bu dönemin en önemli sorunlarıdır. Savaş, siyasi kırım politikaları ile toplumu kamplaştıran, düşmanlıkları körükleyen AKP, ekonomideki adaletsizliklerin görülmesini engelleme amacıyla adeta toplumu kafasını kuma gömmeye zorlamaktadır. 

İktisadi adaletsizliğin bu denli derinleştiği bir coğrafyada diğer adaletsizlikler de at başı gitmektedir. Eş Genel Başkanlarımız başta olmak üzere seçilmişlerin halen hukuk tanımaz bir anlayışla tutuklu olmaları, KHK’ler yoluyla insanların işinden edilmesi, iş cinayetleri gibi birçok konu topyekûn adaletsizliğin en önemli göstergeleridir. 

Adaletsizliklerin her alanda bu denli yoğun yaşandığı Türkiye’de, toplumun tüm kesimlerini demokrasi ve barış mücadelesi hattında, adaletli bir yaşam için yan yana gelmeye çağırıyoruz. HDP, barış, iş ve aş için dün olduğu gibi yarın da mücadeleyi yükseltme kararlılığındadır. 

Sezai Temelli
Halkların Demokratik Partisi
Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı
15 Mayıs 2017